Protocol gezondheid en hygiëne

Dit protocol is bedoeld voor eenieder die meewerkt aan een televisieproductie van Talpa Studios Netherlands B.V. (hierna “Talpa Studios”). Het is gebaseerd op het “Covid-19 Protocol Audiovisuele Sector”, versie 11.0 per 5 april 2023 (althans die onderdelen van voornoemd protocol die zich direct richten op eenieder werkend aan een audiovisuele productie).

Met ingang van 11 maart 2023 zijn de overheidsadviezen met betrekking tot testen en isolatie bij (vermoeden van) een coronabesmetting komen te vervallen. De volgende standaard richtlijnen dienen echter nog altijd in acht te worden genomen:

  1. Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk en/of smaak, benauwdheid, verhoging of koorts? Informeer je leidinggevende en blijf thuis als je ziek bent. Overleg bij lichte klachten met je leidinggevende of je thuis kunt werken. Vermijd fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van luchtweginfecties.
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was vervolgens je handen.
  3. Draag zorg voor goede handhygiëne. Was je handen regelmatig met water en zeep waarna je je handen afdroogt, bij voorkeur met een papieren handdoekje dat je direct weggooit. Je kunt ook een desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol gebruiken. Doe dit in ieder geval: voor het naar buiten gaan, bij het thuiskomen of aankomen op de werkplek, na het snuiten van de neus, na het reizen met het OV, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
  4. Volg aanwijzingen van de Productieleiding en neem specifieke voor bepaalde producties en locaties aangegeven richtlijnen in acht.
  5. Eet en drink gezond, regelmatig en gevarieerd en neem voldoende (nacht)rusttijd, ook tijdens draaiperiodes.

Voor actuele informatie van de overheid over corona:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Laatst gewijzigd: 3 oktober 2023